เพิ่มเพื่อน

สถิติผู้เยียมชม

 

วิธีแก้ไขเมื่อหมึกหมด

วิธีแก้ไขเมื่อเครื่องฟ้องหมึกหมดสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1.Epson  กดที่ปุ่ม Reset / STop หรือ หยดหมึก ตลับจะวิ่งแจ้งว่าตลับสีใดหมดกดอีกครั้งชุดตลับจะวิ่งออกมาให้เปลี่ยนตลับหมึกให้กดรีเช็ทปุ่มรีเช็ทที่ตัวตลับ 1 ครั้ง และกดปุ่ม Reset / Stop หรือรูปหยดหมึก 1 ครั้ง เครื่องจะเข้าระบบการเปลี่ยนตลับหมึกพร้อมใช้งาน

2.Canon เมื่อเครื่องฟ้องหมึกหมดให้กดปุ่ม Reset / STop ค้างไว้ 10 วินาที เครื่องจะตัดระบบสถานะเครื่องพิมพ์ก็จะใช้งานได้ปกติแต่จะไม่ฟ้องสถานะหมึก

3.HP กดปุ่มกากบาท ค้างไวประมาณ 10 วินาที

บางรุ่นปุ่มกดอาจจะชื่อแตกต่างกันไปแต่ส่วนมาก Canon กับ Hp จะเป็นปุ่ม Reset / Stop หรือ X  เอปสันจะเป็นปุ่มรูปหยดหมึก


The solution when the ink machine runs out can be divided as follows.

1.Epson press the Reset / STop button or the ink droplet will run indicating that any color cartridge is empty, press it again, the cartridge will come out, replace the cartridge, press reset button on the cartridge body once and press. Reset / Stop button or ink drop shape 1 time, the machine will enter the system to replace the cartridge ready to use.

2.Canon When the machine is running out of ink, press the Reset / STop button for 10 seconds, the machine will cut off the system, the printer status will work normally, but the ink status will not tick.

3.HP Press and hold the cross button for about 10 seconds.

On some models, the keypad may be labeled differently, but most Canon and Hp have the Reset / Stop button or the X Epson is the ink drop button.

Please publish modules in offcanvas position.