เพิ่มเพื่อน

สถิติผู้เยียมชม

 

ปัจจัยที่มีผลต่องานพิมพ์

คุณภาพงานพิมพ์ที่เราสั่งพิมพ์นั้นจะออกมาสวยหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักดังนี้ครับ

1.รูปหรืองานต้นฉบับ  หากรูปที่เราถ่ายมาไม่ดีหรือไม่มีคุณภาพการที่จะพิมพ์ออกมาสวยก็เป็นไปได้ยากครับ ต่อให้มีเครื่องพิมพ์ราคาแพงก็ไม่สามารถพิมพ์ให้ออกมาสวยได้ ดังนั้นเราต้องมีไฟล์หรืองานพิมพ์ที่มีคุณภาพเสียก่อนจึงจะพิมพ์ออกมาสวย

2.เครื่องพิมพ์ ความสามารถของเครื่องก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการงานพิมพ์โดยแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อจะให้งานพิมพ์ออกมาไม่เหมือนกัน

3.หมึก  หากเรามีเครื่องพิมพ์ที่ดีแต่เราใช้หมึกคุณภาพต่ำก็ไม่สามารถที่จะพิมพ์งานได้สวยหรือสมจริงได้

4.การตั้งค่าไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์  การตั้งค่าไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์จะสามรถช่วยให้พิมพ์ออกมาสวยยิ่งขึ้น โดยตั้งปรับให้ถูกกับงานที่เราจะพิมพ์

5.กระดาษ  กระดาษแต่ละชนิดจะให้งานพิมพ์ที่แตกต่างกัน เราควรเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ที่เราต้องการ เช่น หากต้องการพิมพ์รูปก็ควรใช้กระดาษ Photo เป็น


The quality of the printouts that we print will come out beautiful or not depends on the following main factors.

1. Original image or work If the photos that we have taken are not good or not of good quality, it is difficult to print beautifully. Even if you have an expensive printer, you won't be able to print beautifully. Therefore, we must have quality files or prints before they can be beautiful.

2.Printer The capability of the machine is another factor that affects the printing results of each model. Each brand will print out differently.

3. Ink If we have a good printer, but we use low quality ink, it will not be able to print pretty or realistic.

4. Printer Driver Settings The printer driver settings can help you print better. By setting to adjust to the job that we will print

5. Paper Each type of paper produces a different print job. We should choose the right paper for the print job we want, for example, if you want to print pictures, you should use Photo paper

Please publish modules in offcanvas position.