วิธีแก้ไขเมื่อขึ้นแจ้งให้ check drum Panasonic

พิมพ์

หลายคนคงใช้งานเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของ Panasonic และพบปัญหาเครื่องขึ้นแจ้งเตือนว่า ให้ Check drum แม้จะเปลี่ยนกล่องหมึกไปแล้วก็ยังพบอาการอยู่ วันนี้ผมมีวิธีการแก้ปัญหานี้มาแนะนำเท่าที่ลองมาใช้ได้กับรุ่น  Drum cartridge KX-FAD412X, KX-FAD473, KX MB-2000,KX MB2120,MB-2010, MB-2025, MB-2030, MB-2061, MB-2062, MB-2085, KXFAT93, MB-262, MB-272, KXFA84, KX-FAD93E, KX-MB772CX, MB-1900, MB-2003, FAD416 

ลูกดรัมก็คือในช่องสีแดงที่วงไว้ เป็นแม่แบบสำหรับให้แสงเลเซอร์ยิ่งมา และส่วนที่ถูกแสงเลเซอร์ยิ่งก็จะไปติดหมึกเป็นหลักการทำงานแบบคราวๆของเครื่องแบบเลเซอร์ วิธีการแก้ก็คือให้ลองหมุนดรัมตามรูปด้านล่างสัก 2 รอบ และลองใส่เข้าไปใหม่

หากลองแล้วยังเป็นอาการเดิมให้เอาออกมาทำความสะอาดหน้าสัมผัสที่เป็นขั้วไฟทั้งหมดให้สะอาดและลองใส่เข้าไปใหม่ ลองใส่สัก 1-2 รอบไม่หายชุดดรัมอาจจะเสียต้องลองปรึกษาช่างก่อนซื้อของใหม่มาเปลี่ยน 


Many people are still using a Panasonic laser printer and encountering a problem, warn that check drum, even after replacing the ink box, still have symptoms. Today I have a solution to this problem as I tried it, it works with drum cartridge KX-FAD412X, KX-FAD473, KX MB-2000, KX MB2120, MB-2010, MB-2025, MB-2030, MB-. 2061, MB-2062, MB-2085, KXFAT93, MB-262, MB-272, KXFA84, KX-FAD93E, KX-MB772CX, MB-1900, MB-2003, FAD416.


The drum is in the red band that is It is a template for getting more laser light. And the part that is exposed to the laser light is going to stick to the toner, which is a periodic principle of the laser machine. The solution is to rotate the drum as in the picture below a couple of times and try to insert it again.

If you try and still have the same symptoms, take them out, clean all the electrode contacts thoroughly, and try reinserting them, try to put them in a couple of times, and the drum unit may be damaged, so consult a technician before purchasing a new one. Come to change