เพิ่มเพื่อน

สถิติผู้เยียมชม

 

Epson L355W Setup Wi-Fi

เครื่องพิมพ์แบบ All in one  Copy / Print / Scan - Wi-Fi พร้อมระบบ Tank จาก Epson 
วิธีการตั้งค่า WI-Fi Epson L355W  สามารถนำไปใช้กับรุ่นอื่นๆได้ หลักการในการตั้งค่าจะคล้ายกันทุกรุ่นจะแตกต่างกันเล็กน้อย 
**การสั่งพิมพ์ผ่าน Wi-FI จะต้องมีเลาเตอร์เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อหากไม่มีจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ **
1.ใส่แผ่นไดร์เวอร์และติดตั้งกับ PC หรือ โน๊คบุคที่มี Wi-Fi ทำตามขั้นตอนไปเลื่อยจนถึงหน้าเลือการเชื่อมต่อ
2.เลือก Wi-Fi Auto Connect 
3.ติ๊กที่ allow Access  ( windows Frewal only ) แล้วกด Next เพื่อดำเนินการต่อไป
4.กด Next เพื่อดำเนินการต่อ
5.Searching For Printer ไดร์เวอร์กำลังค้นหาเครื่องพิมพ์
6.รอไดร์เวอร์ค้นหาเครื่องพิมพ์
7.Printer Wi-Fi Setup กด Next เพื่อดำเนินการต่อ
8.เมื่อขึ้นหน้านี้มาให้รอประมาณ 10 นาที ไดร์เวอร์กำลังค้นหาและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ หากมีแอนตี้ไวัรสในเครื่องควรปิดก่อน เพราะบางครั้งแอนตี้ไวรัสอาจจะบ๊อกทำให้ค้นหาไม่เจอ กดปุ่ม Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์ค่างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อเปิดระบบ Wi-FI 
9.Printer Wi-Fi Setup ไดร์เวอร์ค้นหาเครื่องพิมพ์ได้แล้วกำลังส่งข้อมูลระบบไปยังปริ้นเตอร์
10.Select a Printer เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการแล้วกด Next
11.WI-FI Network Nam  ( SSID ) เลือกเลาเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
12.Enter Security Key / Password ( WPA ) ในกรณีที่เลาเตอร์ตั้งรหัสไว้ให้ใส่รหัสเพื่อเชื่อมต่อ
13.IP Address Settings เลือก IP สำหรับการเชื่อมต่อ จะมีให้เลือกแบบ Auto กับแบบตั้งค่าเอง หากเลือกแบบตั้งค่าเองจะต้องตั้งค่าไม่ให้ชนกับเครื่องอื่นๆที่เชื่อต่อเลาเตอร์อยู่หากชนกันจะไม่สามารถเชื่อต่อได้
Tip: 
1.เมื่อดำเนินการตามไดร์เวอร์ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ไฟที่เครื่องพิมพ์ที่ปุ่ม Wi-Fi จะต้องขึ้นสีเขียวค้าง หากขึ้นสีส้มจะใช้งานไม่ได้ให้กดปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
2.เครื่องพิมพ์และโทรศัพท์จะต้องเชื่อมต่อเลาเตอร์ตัวเดียวกันจึงจะสั่งพิมพ์ได้
3.หากไม่มีโน๊ตบุคหรือ PC ที่มีไวฟายให้กดปุ่ม Wi-Fi เพื่อเปิดระบบได้เลย และกดปุ่ม I  ( ปุ่มข้างๆ Wi-Fi ) เพื่อพิมพ์รายละเอียดมาดูว่าเครื่องเชื่อมต่อกับไวฟายตัวไหนเราก็เอาโทรศัพท์เชื่อมต่อตัวเดียวกันก็จะสั่งพิมพ์ได้
 เครื่องจะพิมพ์รายละเอียดออกมาให้ดังรุปด้านบนให้ดูที่กรอบสีแดงว่าเป็นชื่ออะไร ( SSID ) และก็ใช้โทรศัพท์เชื่อต่อชื่อเดียวกัน
4.ดาวน์โหลดแอฟ Epson Iprint มาสำหรับสั่งพิมพ์ผ่าน WI-FI 


บทความนี้เขียนโดย  www.fixink.net  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


All in one Copy / Print / Scan - Wi-Fi printer with Tank from Epson
The WI-Fi setting method Epson L355W can be applied to other models. The setup principle is the same for every model, it is slightly different.
** To print via Wi-FI, you must have a router as an intermediary to connect, if not, you will not be able to connect **
1. Insert the driver disc and install it to your PC or notebook with Wi-Fi, follow the steps to saw up to the connection selection page.
2. Select Wi-Fi Auto Connect.
3. Check allow Access (windows Frewal only) and hit Next to proceed.
4. Press Next to continue.
5. Searching For Printer Driver is searching for printers.
6. Wait for the driver to find the printer.
7.Printer Wi-Fi Setup.Press Next to continue.
8. When this page comes up, wait 10 minutes. The driver is searching for and setting up the printer. If there is an anti-sensitization in the device, it should be turned off first. Because sometimes the antivirus box may not be able to find it.Press the Wi-Fi button on the printer for about 3 seconds to turn on the Wi-Fi system.
9.Printer Wi-Fi Setup The driver has been searching for the printer and sending system information to the printer.
10. Select a Printer Select the desired printer and press Next.
11.WI-FI Network Nam (SSID) Select the router to connect to the printer.
12.Enter Security Key / Password (WPA) In case the router has set a password, enter it to connect.
13.IP Address Settings Select an IP for the connection. There will be a selection of Auto and manual settings. If manual configuration is selected, it must be set so that it does not collide with other machines connected to the router. If it collides, it cannot connect.
Tip:
1. When following the driver, whether successful or not, the printer light on the Wi-Fi button must be solid green. If orange appears, it will not work, press close and turn it on again.
2. The printer and the phone must be connected to the same router to print.
3.If you don't have a notebook or PC with Wi-Fi, you can press the Wi-Fi button to turn on the system and press the I button (the button next to Wi-Fi) to print the details to see if the device is connected to Wi-Fi. Whenever we connect the same phone, we can print.
 The machine will print the details as shown in the figure above, look at the red frame what is the name (SSID) and use the phone to connect the same name.
4. Download the Epson Iprint app to print via WI-FI.

Please publish modules in offcanvas position.