เพิ่มเพื่อน

สถิติผู้เยียมชม

 

คู่มือการใช้งาน Epson L3150/Epson ET-2710 EP1 รีวิวเครื่อง การเติมหมึก สแป๊คเครื่อง การใช้งานที่ตัวเครื่อง สถานะ error

เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กกระทัดรัดมาพร้อมการกับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย wi-fi การเชื่อมต่อแบบไร้สายต้องมีเลาเตอร์เมื่อเชื่อมต่อ  และ Wi-fi-direct การเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงกับโทรศัพท์แบบไม่ต้องมีเลาเตอร์ โดยทั้ง 2 แบบ เชื่อมต่อผ่าน   Epson Connect Epson iPrint, Epson Email Print and Remote Print Driver ตัวเครื่องและการใช้งานจะคล้ายรุ่น Epson L3110 แต่จะเพิ่มมาในส่วนของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย  เหมาะกับงานพิมพ์ปริมาณน้อยถึงมากมีการรับประกันหัวพิมพ์และอะไหล่ 2 ปี ถือว่าคุ้มกับราคาที่ขายหมึกแท้ขนาด 70ml ต่อสีก็ราคาแค่ขวดละ  250ml ต่อขวด ราคาอาจจะแตกต่างกันตามร้านที่ขาย ราคาที่แจ้งคือราคามาตรฐาน  การใช้งานโดยรวมก็ง่ายถือว่าโอค สำหรับเครื่องเริ่มแรกที่ราคาไม่สูงมากนักซื้อใช้งานตามบ้านหรืออฟฟิคก็ยังได้ 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ Epson L3150 Windows , mac 
รุ่น Epson L3150 / Epson ET-2710 
ระบบสี 4 สี CMYK ระบบหมึก inktank แท้   ขนาดหยดหมึก 3pl
คววามละเอียดในการพิมพ์ 5760 x 1440 dpi ระบบการพิมพ์สองทิศทาง
ความเร็วในการพิมพ์ สูงสุด 33 หน้าต่อนาที  ขาวดำ / 15 หน้าต่อนาที สี  ( โหมดร่าง ) 
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 10 วินาที / 16 วินาที 
ขนาดเครื่อง กว้าง 347 ยาว 375 สูง 179 mm น้ำหนัก 3.9  
การเชื่อมต่อ USB2.0 / Wi-Fi IEEE802gn/ Wi-Fi Direct
แรงดันไฟ 220v
การสิน้เปลืองพลังงาน 12w / สเตนด์บาย 4.3w / สลิป 0.7w / ปิดเครื่อง 0.3w
รหัสหมึก สีดำ เบอร์  003  พิมพ์ได้ประมาณ 4,500 หน้า มาตรฐาน ISO / สี เบอร์ 003 พิมพ์ได้ประมาณ 7,500 แผ่น รวม 3 สี CMY  
การทำสำเนา 
ความเร็วการทำสำเนา ( ISO29183) ดำ 7 รุปต่อนาที  สี 1.7 รูปต่อนาที 
ความละเอียดในการทำสำเนา 600x600dpi 
การสแกน
ระบบเซนเซอร์ CIS  
ความละเอียดในการสแกน 1200x2400 dpi  
ระบบปฎิบัติการที่รองรับ
Windows xp,7,8,10
Mac OS X v10.7.x, and Mac OS X v10.6.8.

วิธีเติมหมึกลงเครื่อง Epson L3150 / L3110 
1.แกะเครื่องออกจากกล่องยังไม่ต้องเสียบไฟ เปิดฝากปิดที่ใส่หมึก inktank และเปิดฝาปิดช่องหมึกจากนั้นแกะขวดหมึกและเปิดฝากขวดหมึก


2.จากนั้นเติมลงเครื่องตามรูปจะมีร่องพอดีกับขวดหมึก เบอร์ 003 หากเป็นขวดอื่นๆจะเติมยากหน่อย กรณีที่ขวดไม่ใช่เบอร์ 003 หมึกเทียบเท่าหรืออื่นให้ใช้สริงเติมได้โดยใช้เข็มใส่และฉีดใส่ช่องเติมหมึกแต่อย่าใส่เข้าไปลึกเพราะจะทำให้แท้งค์รั่วได้ ข้อควรระวังหากเติมหมึกอื่นๆเครื่องอาจจะถูกตัดประกันได้ควรใช้หมึกที่มีให้ภายในกล่องเพื่อการประกันของสินค้า 
3.เติมจนถึงขีดด้านบนจากนั้นก็ปิดฝาปิดช่องหมึกและปิดฝาปิดอิงค์แท้งค์ 
4.เสียบปลั๊กไฟ นำเทปสีฟ้าออกให้หมด จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์รอจนเครื่องไฟปุ่มหยดหมึกขึ้นค้างกดค้างไว้ 15 วินาที จากนั้นเครื่องจะทำงานไฟปุ่มเปิดกระพริบรอประมาณ 18 นาที เครื่องขึ้นไฟเขียวค้างก็พร้อมใช้งาน 

การใช้งานปุ่มบนเครื่อง 
1.ปุ่มเปิดปิดเครื่องพิมพ์  การปิดเครื่องรอจนไฟดับจึงนำปลั๊กไฟออก 
2.ปุ่ม Wi-Fi เมื่อเกิดข้อผิดในการเชื่อมต่อเครือข่ายให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเริ่มการตั้งค่า Wi-fi ใหม่ 
3.ปุ่ม i รูปเครือข่าย  กดปุ่มนี้ค้างไว้ 7 วินาทีเพื่อพิมพ์รายละเอียดของเครือข่าย จะแจ้งปัญหากรณีเชื่อมต่อไม่ได้และรายละเอียดที่มีความจำเป้นในการตั้งค่า หรือแจ้งว่าเครื่องเชื่อมต่อกับเครื่องโทรศัพท์อื่นๆอยู่ 
4.ปุ่มทำสำเนา ขาวดำ หากต้องการทำสำเนา 1 แผ่นให้กด 1 ครั้ง หากต้องการทำสำเนาสูงสุด 20 แผ่น ให้กดค้างไว้เกิน 1 วินาที ใส่กระดาษตามที่ต้องการแต่ไม่เกิน 20 แผ่น ต่อครั้ง 
5.ปุ่มทำสำเนา สี หากต้องการทำสำเนา 1 แผ่นให้กด 1 ครั้ง หากต้องการทำสำเนาสูงสุด 20 แผ่น ให้กดค้างไว้เกิน 1 วินาที ใส่กระดาษตามที่ต้องการแต่ไม่เกิน 20 แผ่น ต่อครั้ง 
6.ปุ่มยกเลิกการทำงาน  กดปุ่มนี้ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อยกเลิกงานพิมพ์ปัจจับน หรือกดค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อสั่งทำความสะอาดหัวพิมพ์ ตอนกดไฟที่ปุ่มเปิดปิด( ปุ่มเลขที่ 1 ) ต้องไม่กระพริบ

 

 

การใช้งานปุ่มร่วมกับปุ่มอื่นๆ 
-กดปุ่มทำสำเนา สีและขาวดำพร้อมกัน จะเป็นการสแกนเอกสารอัตโนมัติส่งไปยังคอมพิวเตอร์ตอนกดต้องต่อสาย USB อยู่ และติดตั้ง epson Scan 2  
-กดปุ่มยกเลิกงานพิมพ์และปุ่มทำสำเนา สีหรือขาวดำ จะเป็นการทำสำเนาแบบร่าง
-กดปุ่ม Wi-fi + ปุ่มยกเลิก จะเป็นการตั้งรหัส PIN code Setup ( Wps ) 
-กดปุ่ม Wi-fi + ปุ่มเครือข่าย ( i) เป็นการตั้ง Wi-fi Direct Ap แบบง่าย 
-Restore Default Network Settings กดปุ่ม เครือข่าย i กับปุ่มเปิดปิดค้างไว้เพื่อรีเช็ทค่าเครือข่ายให้เป็นค่าเริ่มต้น กรณีที่เราตั้งอะไรผิดแนะนำให้กดปุ่มนี้ 
- Print Nozzle Check Pattern กดปุ่มยกเลิกและปุ่มเปิดปิด ค้างไว้จากนั้นปล่อยปุ่มเปิดปิดและปล่อยปุ่มยกเลิกเพื่อเทสหัวพิมพ์จากตัวเครื่องพิมพ์ Lights and Printer Status สถานะเครื่องพิมพ์ 
-ไฟสีเขียวติดที่ Wi-Fi รูปเลาเตอร์ดวงบน  แสดงสถานะเครื่องพิมพืเชื่อมต่อกับแบบไร้สาย
-ไฟสีเขียวติดที่ Wi-Fi รูปโทรศัพท์ดวงล่าง แสดงสถานะเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแบบไรสายในโหมด Wi-Fi Direct 
-ไฟกระพริบที่ Wi-fi ทั้ง 2 แบบ แสดงสถานะการเชื่อมไร้สายไม่ถูกต้อง  Wi-Fi connection error has occurred. กดให้ปุ่ม i ค้างไว้เพื่อรีเช็ทค่าและตั้งใหม่ 
-ไฟแดงขึ้นค้างที่รูปหยดหมึก เกิดจากการเริ่มระบบในการใข้งานครั้งแรกไม่สมบูรณ์  ink charging ปิดเครื่องจากนั้นนั้นเปิดเครื่องจนไฟที่รูปหยดหมึกขึ้นค้าง ให้กดค้างไว้ 20 วินา เครื่องจะเริ่มชาร์หมึกใหม่รอจนขึ้นไฟเขียวค้าง แต่หากเครื่องเริ่มชาร์ต่อจากครั้งแรกไฟจะกระพริบให้รอจนเครื่องขึ้นไฟเขียวค้างก็ใช้งานได้  
-ไฟแดงขึ้นค้างที่รูปกระดาษ เกิดเกิดจากกระดาษหมดให้ใส่กระดาษและกดปุ่ม Copy สีหรือขาวดำ 1 ครั้ง เพื่อเริ่มการพิมพ์ใหม่ หากไม่หายให้ยกเลิกงานพิมพ์ และลองสั่งใหม่ หากยังไม่หายอีกอาจจะมีอะไรหล่นลงไปในช่องใสกระดาษลองเช็คดูและนำออก 
-ไฟปุ่มกระดาษขึ้นสีแดงกระพริบ เครื่องแจ้งมีกระดาษติด ให้เอาปลั๊กไฟออก ดึงกระดาษที่ติดออกทางด้านใดก็ได้ที่สามารถดึงออกได้แต่ต้องเอาปลักไฟออกก่อน ค่อยๆดึงออกให้หมด 
-ไฟรูปหยดหมึกและรุปกระดาษขึ้นกระพริบ แผ่นซับหมึก  

คู่มือการใช้งาน Epson L3150/Epson ET-2710 EP1 รีวิวเครื่อง การเติมหมึก สแป๊คเครื่อง การใช้งานที่ตัวเครื่อง สถานะ error
คู่มือการใช้งาน Epson L3150/Epson ET-2710 EP2 ติดตั้งไดร์เวอร์ แบบดาวน์โหลดไฟล์ 
คู่มือการใช้งาน Epson L3150/Epson ET-2710 EP3 ติดตั้งไดร์เวอร์ แบบออนลไน์   Epson Web Installer รหัสผิดพลาด error Code


ข้อมูลและภาพประกอบจาก www.epson.co.th


Epson EcoTank L3150 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer or Epson ET-2710 User's Manual
The petite printer comes with a wi-fi wireless connection, a wireless connection requires a router when connected, and a Wi-fi-direct direct wireless connection to a phone without. There are 2 louters that are connected via Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print and Remote Print Driver. The machine and usage are similar to those of the Epson L3110, but will add to the wireless connection. Suitable for small to very large print volume, print head and spare parts warranty for 2 years, it is worth the price. Original ink size 70ml per color, price is only 250ml per bottle, the price may vary according to the shop selling The price quoted is standard price. Overall use is easy, considered okay. For the first device that the price is not very high, you can still buy it for home use or office use.

Click to download the driver Epson L3150 Windows , mac 
Model Epson L3150 / Epson ET-2710
4-color CMYK system, original inktank system, 3pl ink drop size
Printing resolution 5760 x 1440 dpi, bi-directional printing system
Print speed up to 33ppm, black / 15ppm, color (draft mode).
First print speed of 10 seconds / 16 seconds
Machine size: width 347, length 375, height 179 mm, weight 3.9
Connection USB2.0 / Wi-Fi IEEE802gn / Wi-Fi Direct
Voltage 220v
Power Consumption 12w / Standby 4.3w / Slip 0.7w / Power Off 0.3w
Black ink code No. 003 can print about 4,500 pages. ISO standard / color No. 003 can print approximately 7,500 pages, total 3 colors CMY.
Making a copy
Copy speed (ISO29183) black, 7rpm, color 1.7 images per minute
Copy resolution 600x600dpi
Scanning
CIS sensor system
Scanning resolution 1200x2400 dpi
Supported operating systems
Windows xp, 7,8,10
Mac OS X v10.7.x, and Mac OS X v10.6.8.

How to Refill Ink to Epson L3150 / L3110 
1. Unpack the device from the box. No need to plug in the power. Open the inktank cap, and open the ink compartment cap, then unpack the ink bottle and open the ink bottle.2. Then fill in the machine as in the picture, there will be a groove fit the number 003 ink bottle, if it is other bottles, it will be difficult to fill. If the bottle is not No. 003, ink equivalent or any other, you can refill it by using a needle and injecting it into the ink filler slot, but do not insert it deep as this will cause the tank to leak. Caution If other ink is added, the machine may be voided. Use the ink provided in the box to guarantee the product.
3. Fill up to the top line, then close the ink tank cover and close the ink tank cover.
4.Plug in the power Remove all the blue tape. Then turn on the printer, wait for the ink drop button light up, press and hold for 15 seconds, then the machine will work, the power button light blinks, wait about 18 minutes, the machine turns on, the green light is solid and ready to use.

Using the buttons on the device
1.Printer power button Turning off the machine, wait until the power goes out, then remove the power plug
2. Wi-Fi Button When network connection error occurs, press and hold this button for 5 seconds to restart Wi-Fi settings.
3. i-shaped network button Press and hold this button for 7 seconds to print the network details. This will notify you of problems if you cannot connect and the details you need to set up. Or notifying that the device is connected to other phones
4. Black and white copy button To copy one sheet, press once. To copy up to 20 sheets, press and hold for more than 1 second. Load the required paper, but no more than 20 sheets at a time.
5. Color Copy button To copy one sheet, press once. To make a copy of up to 20 sheets, press and hold for more than 1 second. Load the required paper, but no more than 20 sheets at a time.
6. Cancel button Press and hold this button for 2 seconds to cancel the current print job. Or press and hold for 5 seconds to run print head cleaning. When pressing the light on the power button (button number 1) must not flash.

 

 

Using the button in conjunction with other buttons
- Press the copy button Color and black and white simultaneously This will automatically scan the document and send it to your computer when pressed, you will need to connect a USB cable and epson Scan 2 is installed.
- Press the cancel print job button and the color or black and white copy button will copy the draft.
- Press Wi-Fi button + Cancel button, will set PIN code Setup (Wps) code.
- Press the Wi-Fi button + Network button (i) to set up a simple Wi-Fi Direct Ap.
-Restore Default Network Settings Press and hold the network i key and the power button to reset the network settings to default. If we set something wrong, we recommend pressing this button.
- Print Nozzle Check Pattern Press the cancel button and the power button. And then release the Power button and release the Cancel button to empty the printhead from the printer.Lights and Printer Status Printer status
-Green light is on on the Wi-Fi router on the top. Shows the status of the printer connected to wireless.
- Green light on the bottom phone-shaped Wi-Fi Shows the printer status, wirelessly connected in Wi-Fi Direct mode.
- Flashes on both types of Wi-Fi, indicating invalid wireless connection status, Wi-Fi connection error has occurred.Press and hold i button to reset and reset.
- Red light up and hold on the ink drop shape Caused by incomplete initialization of the system, ink charging turns off, then turn on the machine until the ink blink light is on, press and hold for 20 seconds, the machine will start recharging the ink, wait until the green light is on. But if the device starts charging from the first time, the light will flash, wait until the device lights up, the green light will remain active
- Red light up and hold on the paper image This is caused by running out of paper, load paper and press the Color or Black and White Copy button once to start printing again. If it does not disappear, cancel the print job. And try to order again If it still does not disappear, something might have fallen into the paper tray.Check it and remove it.
- Flashing red paper button light The notification machine has a paper jam. Take out the power plug. Remove any jammed paper that can be removed, but the power plug must be removed first. Slowly pull it out
- The ink drop shaped light and the paper pattern flashes the ink absorber.


Information and illustrations from www.epson.co.th

Please publish modules in offcanvas position.