เพิ่มเพื่อน

สถิติผู้เยียมชม

 

วิธีการทดสอบการพิมพ์และทำความสะอาดหัวพิมพ์ผ่านไดร์เวอร์ Epson windows xp,Windows vista,7,8

วิธีการทดสอบการพิมพ์และทำความสะอาดหัวพิมพ์ผ่านไดร์เวอร์ Epson windows xp,Windows vista,7,8 

วิธีการทดสอบการพิมพ์และทคำวามสะอาดหัวพิมพ์ผ่านวินโด  windows xp,Windows vista,7,8  สามารถแก้ไขอาการพิมพ์ออกไม่ครบสีเพี้ยน พิมพ์เป็นเส้นได้โดยการสั่งจากไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์ 
1.กด ที่ Start เลือกเมนู Printer and Faxes  สำหรับ windows Xp
กดที่ Start เลือก Devices and Printers สำหรับ Windows Vista 7,8

2.คลิกขวาที่รูปเครื่องพิมพ์รุ่นที่ต้องการความสะอาดและเลือกเมนู  Printing Preferences 

3.เลือกที่หน้า การบำรุงรักษา เลือกที่หัวข้อ ทดสอบการพิมพ์ 

4.เครื่องพิมพ์จะเทสหัวพิมพ์ออกมารูปบน 1 คือหัวพิมพ์ออกปกติรูปล่าง 2 คือหัวพิมพ์ออกไม่ปกติต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์วึ่งจะมีผลทำให้สีพิมพ์แล้วสีเพี้ยนหรือออกไม่ครบเป็นเส้นสีขาวให้กด ทำความสะอาดหัวพิมพ์ 

5.กรณีที่ล้างหัวพิมพ์แล้วในโหมดปกติ Head Cleaning แล้วไม่ดีขึ้นโดสั่งทำความสะอาดสัก 2-3 รอบไม่ดี่ข้นให้กดที่สั่งทำความสะอาดขั้นสูง Power ink Flushing ไดร์เวอร์จะถูกตั้งกำหนดให้ทำได้ 12 ชัวโมงต่อครั้ง
หากต้องจะทำรอบที่สองต้องเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ที่คอมพิวเตอร์ของเรา ลองทำประมาณ 3-4 รอบ หากไม่ดีขึ้นแนะนำให้สอบถามช่าง บางครั้งอาจจะเป็นอาการอื่นๆ ปกติหากใช้งานสม่ำเสมอก็น่าจะหาย  


รูปประกอบจาก Epson.co.th
บทความนี้เขียนโดย  www.fixink.net  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


How to test printing and cleaning the print head through Windows xp, Windows vista, 7,8, can resolve the print out of color distortion. Printing in lines by ordering from the printer driver
1. Click at Start and select the Printer and Faxes menu for windows Xp.


Click on Start, select Devices and Printers for Windows Vista 7,8.

2. Right-click on the image of the printer that needs cleaning and select the Printing Preferences menu.

3. Choose the page Maintenance Select topic Typing test

4. The printer will test the print head. The top 1 is the normal print head. The bottom 2 is the print head is not normal, the print head must be cleaned, which will cause the print color to appear completely distorted or missing color lines. White, press Print head cleaning

5. In the case of cleaning the print head in the normal mode, Head Cleaning is not improved by cleaning the order 2-3 times, not thick, press the advanced cleaning order. Power ink Flushing The driver is set to be done. 12 Each hour
If needing to do the second round, have to change the time or date that our computer tries about 3-4 rounds. If not improved, suggest to ask a technician. Sometimes there may be other symptoms. Normally, if used consistently, should disappear 

 


Picture from Epson.co.th
This article was written by www.fixink.net
This article is written to help users only, does not want to violate any rights, if infringement is found. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.